Konkursas Atviro jaunimo centro socialinio darbo organizatoriaus dviem pareigybėms

 1. Įstaigos pavadinimas: Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcis centras;
 2. Pareigybės pavadinimas: Atviro jaunimo centro socialinio darbo organizatorius;
 3. Darbo krūvis: 0,5 pareigybės (val. per savaitę): – 20 val., pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas  7,5 ;
 4. Adresas: Pavenčių g. 2 Mažeikiai;
 5. Darbo sutarties rūšis: neterminuota darbo sutartis (pastoviam darbui), pareigybės lygis B;
 6. Darbo pobūdis:
 • vykdyti atvirą darbą su jaunimu;
 • užmegzti kontaktą ir palaikyti tvarų bei lygiavertį santykį su jaunais žmonėmis;
 • koordinuoti jaunimo veiklą atvirame jaunimo centre;
 • informuoti jaunus žmones jiems aktualiais klausimais, ypač siekti įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius jaunus žmones;
 • teikia jauniems žmonėms individualią pagalbą sudėtingose situacijose.
 1. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
 • turėti (arba siekti) aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba koleginį išsilavinimą  su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo, edukologo, psichologo profesinę kvalifikaciją arba būti dalyvavęs tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose atvirąjį darbą su jaunimu vykdantiems asmenims);
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes

atliekant savo pareigas;

 • turėti žinių apie jaunimo politiką, neformalųjį ugdymą, vietinio, regiono, nacionalinio, europinio darbo su jaunimu kontekstą, finansavimo galimybes ir kitus darbo su jaunimu aspektus;
 • išmanyti individualaus konsultavimo ir grupės metodus, gebėti identifikuoti jauno žmogaus poreikius:
 • mokėti užsienio (anglų ) kalbą B1 lygiu pagal Europos bendruosius kalbų metmenis;
 • taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų bei dokumentų valdymo

taisyklių reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

 • žinoti etikos ir estetikos pagrindus, dalykinio bendradarbiavimo taisykles ir laikytis jų

bendraujant su partneriais, klientais bei kolegomis;

 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje, bendrauti,

bendradarbiauti ir teikti konsultacijas;

 • būti tolerantiškam, kūrybingam, tvarkingam, pareigingam, atidžiam, komunikabiliam;
 • gebėti greitai orientuotis įvairiose situacijose, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;
 1. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas, jeigu tokias turi;
 • užsienio kalbos B1 (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as).
 • gyvenimo aprašymą;
 1. Privalumai:
 • vadybinio ir/ar metodinio darbo, projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtis;
 • B kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimas;
 • darbo su jaunimu patirtis.

 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis (testas žodžiu). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus išsiųsti el. paštu.

Dokumentai priimami tiesiogiai  el. paštu mail@mtkc.harvista.lt   arba registruotu laišku 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (iki 2022 sausio 24 dienos įskaitytinai), darbo dienomis 8.30 – 16.30 val. centro raštinėje adresu: Pavenčių g. 2, LT-89189 Mažeikiai. Informacija apie skelbiamą atranką teikia Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcio centro  direktorius, Pavenčių g. 2, Mažeikiai   tel. 8 688 95 266

Informacija apie konkursą paskelbta 2022-01-10