Administracinė informacija

Nuostatai
Planavimo dokumentai
Darbo užmokestis
Paskatinimai apdovanojimai

Informacija ruošiama.

Viešieji pirkimai

Informacija ruošiama.

Konkursai ir priėmimas į laisvas darbo vietas

Skelbiamas priėmimas į laisvas darbo vietas ( 2022-09-09 )

Konkursas Atviro jaunimo centro socialinio darbo organizatorius

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Įstaigos priežiūrą atliekantis subjektas

Informacija ruošiama.

Paslaugos

Informacija ruošiama.

Pareigybių aprašymai
Dokumentai