AJC RIFAS

Projekto būsena
Vykstantys

Projekto tikslas – atvirame jaunimo centre Rifas kurti saugią ir patrauklią aplinką jaunimui. Teikti jaunų žmonių poreikius atitinkančias paslaugas, vadovaujantis atviro darbo su jaunimu principais. Ypatingą dėmesį AJC Rife skirti socialinę atskirtį ir sunkumus išgyvenantiems jauniems žmonėms. Tikslinė grupė 14 – 29 metų jaunuoliai.
Finansuojama Jaunimo reikalų agentūros prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto pradžia 2023 01 01