Apie centrą

Kas mes ?

Mes – plataus spektro vaikų ir jaunimo daugiafunkcis centras. Čia vykdome neformalųjį ugdymą, kuris apima meną, medijas, techniką, šiuolaikines technologijas ir t.t.. Dabar centre veikia 10 būrelių. Nuolatos ieškome naujų idėjų, siekdami praturtinti jaunimo užimtumą Mažeikių mieste. 2022 metais savo veiklą pradeda atviras jaunimo centras – RIFAS, jo koncepcija grindžiama AJC principais. Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcis centras nusiteikęs aktyviai įsitraukti į kultūrinį miesto gyvenimą, kurdamas įvairaus pobūdžio projektus, organizuodamas renginius centro, miesto ir viso rajono jaunimui.

Daugiafunkcis centras veikia kaip vientisas organizmas, kur kiekviena dalis siejasi su kita. Mes skatiname judėjimą ir naujų tarpdisciplininių jungčių kūrimą. Formuojame jauno žmogaus tobulėjimui ir asmeniniam augimui palankią erdvę. Kultūra, švietimas, inovacija, bendruomenė tai – MVJDC. Vieta Mažeikių jaunimui BŪTI, VEIKTI ir KURTI.

 

Istorija

1971 m. Mažeikiuose buvo įkurta Jaunųjų technikų stotis kuriai vadovavo Antanas Skiparis. Jos tikslas buvo suburti techninei kūrybai gabų jaunimą į būrelius, atsiskleisti jų potencialą bei kūrybingai ir naudingai leistis laisvalaikį. Veiklą padėjo 6 būreliai, nors stotis dar neturėjo savo patalpų. Jų vadovai buvo tada žinomi mažeikiškiai: automatikas – V.Gineitis, autokonstruktorius – A.Gadeikis, radiotechnikas – V.Balčytis, aviamodeliuotojas – A. Girskis, radistas – Z.Balanavičius, fotografas – Petras Kulvinskas. Bėgant metams veiklos sritys plėtėsi, kūrėsi nauji būreliai, didėjo technine kūryba užsiiminėjančių mokinių skaičius.

Stoties pavadinimas keitėsi:  1989m. – Jaunųjų technikų stotis buvo reorganizuota į Moksleivių kūrybos ir darbo centrą. 1990 m. – Moksleivių techninės kūrybos ir darbo namus, 2002 m. – Mažeikių moksleivių techninės kūrybos centrą. Septyniolika metų Jaunųjų technikų kūrybos namams vadovavo Vytautas Buivydas, septynerius – Justina Jonušaitė, penkerius – Kastytis Bartusevičius, penkiolika – Biruta Milienė.  Dabar vadovo vairą laiko – Augustas Petkus.

 

2021 m. pavadinimas pakeistas į  Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcį centrą, šį kartą tai žymi ir naujo etapo pradžią. Kinta ne tik pavadinimas, plečiamas centro veiklos laukas ir jo tikslai, atliepiant šiuolaikinio jaunimo poreikius. Toliau vykdomas neformalus  ugdymas, bet pradeda veikti ir atviras jaunimo centras – RIFAS. Atsinaujinančiame Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkciame centre kuriama erdvė, kur jaunas žmogus gali siekti savo tikslų, įgyti kompetencijų, ugdytis ar tiesiog pabūti kartu.

 

Stovime ant tvirto tradicijos pamato, todėl esame pasiruošę šuoliui į naują nuotykio dešimtmetį!