Mokėjimo už būrelius tvarka nuo kovo 1 dienos

Nuo 2022 m. kovo 1 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu  mokestis už neformalųjį vaikų švietimą (NVŠ) neskaičiuojamas, jei mokinys gauna savivaldybės nustatytą NVŠ krepšelį, finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų.

Nuo 2022 m. sausio mėn. mokestis už neformaliojo vaikų švietimo būrelius, vairavimo mokymą mokamas tik piniginiu pavedimu į Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcio centro (į.k. 190193379) sąskaitą LT57 7300 0100 8581 1923, esančią banke „Swedbank” AB.

Jei mokate už NVŠ būrelį, paskirtyje nurodykite moksleivio vardą, pavardę, būrelio pavadinimą, mėnesį, už kurį mokate. Mokestį už būrelį būtina sumokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Jei mokate už vairavimo mokymą, paskirtyje nurodykite vardą, pavardę ir transporto priemonės kategoriją.

Centro mokesčio už NVŠ tvarkos aprašas